تجهیزات پزشکی یاسوج موجب قهرمانی تیم نساجی شد

تجهیزات پزشکی یاسوج نقش مهمی در ارائه مراقبت های بهداشتی ایفا می کنند. از دستگاه های کوچک و ساده مانند فشارسنج گرفته تا دستگاه های پیچیده و بزرگ مانند دستگاه های تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) را شامل می شود.

این رتبه بندی در نتیجه تفاوت در فناوری های مورد استفاده و برنامه های مورد نظر است. بنابراین، بسیار مهم است که سازمان های مراقبت های بهداشتی دارایی های خود را مدیریت کنند تا مخارج خود را تحت کنترل داشته باشند و همچنین کیفیت ارائه مراقبت های بهداشتی را تضمین کنند.

مدیریت تجهیزات پزشکی (MEM) در چارچوب منابع انسانی، مادی، ساختاری، سازمانی و مالی صورت می گیرد. این فرآیندی است که به بیمارستان ها کمک می کند تا تجهیزات خود را توسعه دهند، نظارت کنند و مدیریت کنند تا استفاده و نگهداری ایمن، موثر و اقتصادی تجهیزات را ارتقا دهند.

سازمان‌های مسئول باید MEM را راه‌اندازی و مرتباً بررسی کنند تا مطمئن شوند که یک دستگاه پزشکی مناسب مطابق با دستورالعمل‌های سازنده استفاده می‌شود، در شرایط ایمن و قابل اطمینان نگهداری می‌شود و در پایان عمر مفید آن به‌طور مناسب دفع می‌شود.

یک روش سیستماتیک برای مدیریت تجهیزات پزشکی، مطالعه و بهینه سازی تمام مراحل عمر مفید آن تجهیزات است. یک رویکرد چرخه عمر معمولی که در ابتدا برای تجهیزات پزشکی اصلی توسعه داده شد. برای دستگاه‌های پزشکی غیر اصلی اما ضروری نیز اعمال می‌شود و ممکن است به دستگاه‌های اضافی نیز تعمیم یابد.

صنعت مراقبت های بهداشتی به دلیل نوآوری مداوم و تولید دستگاه ها و تکنیک های جدید با هدف بهبود ارائه و نتیجه مراقبت از بیمار شناخته شده است. محدودیت بودجه به عنوان کلید اصلی برای ارزیابی ادغام فناوری جدید در خدمات مراقبت های بهداشتی در نظر گرفته می شود.

به طور کلی فرآیند مناقصه برای خرید تجهیزات پزشکی بر اساس مشخصات مورد نیاز صورت می گیرد. در مناقصه، کلیه فروشندگان مجاز به پیشنهاد رقابتی و منصفانه هستند. علاوه بر این، فرصت خوبی را در اختیار بیمارستان ها قرار می دهد تا بهترین تجهیزات پزشکی ممکن را انتخاب کنند.