خودکاری که خودکار می نویسد!!

امروزه علم به حدی پیشرفت کرده که یک  ربات با دیدن چشمان شما به خواسته های درونیاتان پی می برد، در کشورهای خارجی موفق به تولید یم نوع خودکار شده که به راحتی می تواند بدون دخالت دست و با گفتگوی انسان بر روئی کاغذ بنویسد که بسیار این حرکت عالی و لذت بخش است، شما برای دیدن این نوع خودکار به آراد برندینگ مراجعه کنید.

یکی زا قدیمی ترین و پر فروش ترین محصولات نویسندگی خودکار فانتزی رنگی بوده تویط کودکان و نوجوانان بسیار خریداری می شد، این نوع محصول با افزایش کیفیت و طرحهای گوناگون امروزه وارد بازار داخلی و خارجی شده است.

معمولا قیمت خودکار رنگی در بازار و سایتها بسیار ارزان بوده و همین امر موجب خرید عمده این محصول از سایتها شده است، ماندگاری این خودکارها تقریبا بیشتر از یک سال بوده و با خرید عمده و نگهداری در خانه هیچ گونه اتفاقی برای جوهر آن پیش نخواهد آمد.