فروشنده خودکار استدلر اصل

فروشنده هر محصولی باید در زمینه فروش محصول مورد نظر خود اطلاعات کافی را داشته باشد. فروشنده خودکار استدلر اصل و خودکار فانتزی نیز باید در مورد محصول مورد فروش خود صاحب اطلاعات باشد.
فروشنده خودکار استدلر اصل باید در زمینه خودکار و جامدادی رومیزی فانتزی معلومات کافی را داشته باشد تا بتواند خریدار را راهنمایی کند تا خودکار مورد نظر خود را خریداری کند. فروشندگان باید اخلاق مدار نیز باشند تا مشتریان راضی از آن ها بوده و در خرید بعدی نیز مراجعه کنند. فروشندگان باید در راهنمایی مشتری دقت لازم را به کار برند.