قیمت تولید خودکار محو شونده اصل

قیمت تولید هر محصولی به عوامل مختلفی از جمله نحوه تولید، کیفیت مواد به کار رفته در تولید و … وابسته است. قیمت تولید خودکار محو شونده اصل و خودکار فانتزی نیز از این امر مستثنا نیست.
قیمت تولید خودکار محو شونده اصل نیز همچون دیگر محصولات به عوامل مختلفی بستگی دارد که نمونه آن برند محصول، کیفیت محصول، شرایط و نحوه تولید و … وابسته می باشد. خودکار نوشت افزاری شبیه مداد، جامدادی رومیزی فانتزی و دیگر قلم ها می باشد که تفاوت آن با نوع جوهر درونی اش است که هنگام نوشتن پخش می شود.