واردات خودکار میلان اصل

واردات در محصولاتی صورت می گیرد که به آن محصول احتیاج باشد و قدرت تولید کشور در حد نیاز کشور نباشد. واردات خودکار میلان اصل و خودکار فانتزی با توجه به نیاز کشور به این محصول و نبود تولید در حد نیاز، انجام می گیرد.
واردات خودکار میلان اصل در کشورهای مورد نیاز این محصول و نبود تولید آن با توجه به احتیاجات کشور صورت می پذیرد. خودکار نوعی نوشت افزار با جوهر است که در جامدادی رومیزی فانتزی نگهداری می شود که در رنگ های مختلف جوهری تولید می شود. جوهر درون خودکار موقع استفاده به وسیله گوی فلزی سر آن پخش می شود. خودکار نامناسب سبب درد در قسمت مچ و انگشتان می شود.