پخش عمده خودکار محو شونده اصل

خودکار یک ابزار نوشتاری یا گونه ای از قلم می باشد. پخش عمده خودکار محو شونده اصل و خودکار فانتزی وجود دارد و پخش بیشتر برای فروشندگان لوازم تحریر و نوشت افزارها که اعلام نیاز کرده اند انجام می شود.
خودکار نوعی نوشت افزار مناسب برای نوشتن می باشد، در مغازه های لوازم التحریر فروشی نیز انواع آن ها موجود می باشد. پخش عمده خودکار محو شونده اصل نیز در مغازه هایی که اعلام نیاز کرده اند صورت می پذیرد. خودکار دارای یک لوله درونی می باشد که دارای جوهر می باشد و با چرخش گوی کوچک فلزی در زمان نوشتن پخش می شود. خودکار ها را درجامدادی رومیزی فانتزی نگهداری می کنند.