پخش عمده خودکار چند منظوره

خودکار یک ابزار برای نوشتن یا گونه ای از قلم است. پخش عمده خودکار چند منظوره وجود دارد و پخش خودکار فانتزی بیشتر برای فروشندگان لوازم تحریر و نوشت افزارها که اعلام نیاز نموده اند انجام می شود.
خودکار نوعی نوشت افزار مناسب جهت نوشتن می باشد، در مغازه های لوازم التحریر فروشی نیز انواع آن ها وجود دارد. پخش عمده خودکار چند منظوره نیز در مغازه هایی که اعلام نیاز کرده اند انجام می گیرد. خودکار دارای یک لوله درونی است که دارای جوهر می باشد و با چرخش گوی کوچک فلزی در نوک آن زمان نوشتن، پخش می شود و در جامدادی رومیزی فانتزی نگهداری می شود.